Yhteenveto Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen keskustelutilaisuudesta 2.7.2020

Olemme Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella siirtyneet uuden ympäristöluvan mukaiseen toimintaan, jonka vakiinnuttamisessa on tärkeää sujuva yhteistoiminta lähialueen asianosaisten kanssa. Siksi järjestimme torstaina 2.7.2020 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa halusimme kuulla lähialueen asukkaita ja vastata heidän esittämiinsä huolenaiheisiin.

Erityisesti niille, jotka eivät päässeet osallistumaan tilaisuuteen, alla lyhyt yhteenveto käytyjen keskustelujen sisällöstä ja tämänhetkisestä tilannekuvasta.

Mitä siirtyminen uuden ympäristöluvan mukaiseen toimintaan tarkoittaa?

Uuden ympäristöluvan mukaisen toiminnan vaatimat investoinnit rakennusluvista uusien hallitilojen laajennukseen ja käyttöönottoon on nyt saatu valmiiksi. Siirtymävaihe on ohi, ja Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen toiminta on kaikkiaan uuden ympäristöluvan mukaista. Käsittelyprosesseja olemme parantaneet muun muassa niin, ettei aiemmin piha-alueella hajuhaittoja aiheuttanutta kosteaa REF-raaka-ainemateriaalia enää synny.

Onko nyt varmaa, ettei pienimpiäkään hajuhaittoja enää esiinny?

Pyrimme luonnollisesti siihen, että toiminnasta ei koidu minkäänlaista haittaa ympäristölle. Jätteenkäsittely on kuitenkin luonteeltaan sellaista, että siitä voi valitettavasti ajoittain aiheutua vaikeasti ennakoitavia hajuhaittoja, mikä on mainittu myös ympäristöluvassa.

Teemme kuitenkin jatkuvasti töitä sen eteen, että yllättävätkin hajuhaitat saadaan minimoitua. Esimerkiksi aiemmin hajuongelmia synnyttäneet jätejakeet on nyt prosessoitu, eikä varastohalleihin siirretyissä jakeissa ole odotettavissa vastaavaa ongelmaa. Halleista viimeisinkin on valmistunut käyttöön, ja jätteet käsitellään ja varastoidaan ympäristöluvan mukaisesti. Lisäksi olemme käynnistäneet hajujen leviämismallinnusta koskevan selvityksen.

Miten jätteenkäsittelyn onnistumista valvotaan jatkossa?

Jätteiden valvonta toteutetaan osana normaalia operatiivista toimintaamme, jota valvoo lainmukaisesti ELY-keskus. Viranomaisen viimeviikkoisen tarkastuksen tuloksena toiminnassamme ei havaittu mainittavia puutteita. Vuoropuhelumme ELY-keskuksen kanssa on aktiivista ja sujuvaa, ja esimerkiksi seuraavan määräaikaistarkastuksen olemme jo sopineet ensi lokakuuksi.

Mitä aiotte jatkossa tehdä sujuvan yhteistoiminnan eteen lähialueen asianosaisten kanssa?

Vakiinnuttaessamme toimintaa uuden ympäristöluvan mukaiseksi tunnistamme seuraavat painopisteet: roskaantumisen ja pöly- sekä meluhaittojen hallinta, hajuhaittojen ehkäisy ja jätejakeiden kiertonopeuden tehostaminen, aktiivinen viestintä sidosryhmille sekä laitoksen työturvallisuuden takaaminen.

Haluamme siis pitää huolen siitä, että jätteenkäsittelylaitoksen toiminta on kaikkiaan myös jatkossa ympäristöluvan mukaista, mahdollisimman sujuvaa ja aiheuttaa lähiympäristölle ja sen asukkaille mahdollisimman vähän harmia. Pidämme kiinni tiiviistä yhteistyöstä valvovan viranomaisen kanssa ja lisäksi aktiivisesta viestinnästä verkkosivujen sekä palautekanavien välityksellä.

Kiitämme kaikkia keskustelutilaisuuteen osallistuneita aktiivisuudesta ja hyvistä kysymyksistä!