Uusi varastohalli nyt käytössä, lisäksi aloitetaan hajumallinnus

Työ Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Uskomme saavamme koko REF-raaka-ainemateriaalikasan käsiteltyä jo juhannukseen mennessä.

Viimeinen uusista varastohalleista on otettu käyttöön tällä viikolla ja jätejakeiden siirto halliin on hyvässä vauhdissa. Uuden hallin avulla pystymme merkittävästi vähentämään hajuhaittoja, roskaantumista, pölyä ja melua.

Samalla suunnittelemme piha-alueella varastoitavien jätejakeiden varastoinnin kokonaisuuden uudelleen niin, että jätteenkäsittelylaitoksen arkitoiminnat sujuvat ilman häiriöitä laitoksen ulkopuolelle.

Lisäksi olemme tilanneet ympäristölupamme mukaisen hajun leviämistä koskevan leviämismallinnukseen perustuvan selvityksen. Selvitystyö aloitetaan jo tässä kuussa.