Usein kysytyt kysymykset

Mitä Delete tekee?

Delete on yksi johtavista Suomessa ja Ruotsissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa.

Ruskon jätteenkäsittelylaitos kuuluu kierrätyspalveluihimme. Asemalla otamme vastaan rakennusjätettä, käsittelemme ja lajittelemme materiaalit uudelleen hyödynnettäväksi. Toiminta on aloitettu vuonna 1995 Ruskon teollisuusalueella osoitteessa Tauskonkatu 30, ja laitos työllistää noin 40 henkilöä. Olemme avoinna arkisin klo 6-21.

Mistä Ruskon jäteaseman materiaalit tulevat?

Materiaalit Ruskon jäteasemalle tulevat pääosin erilaisilta rakennus- ja purkutyömailta sisältäen mm. sekalaista rakennusjätettä, puuta, metallia, pahvia ja kartonkia. Otamme vastaan rakennus-, saneeraus- ja talkoojätettä myös yksityishenkilöiltä. Emme ota vastaan vaarallista jätettä tai yhdyskuntajätettä.

Mitä materiaaleille tehdään jäteasemalla?

Vastaanotettu materiaali murskataan, jonka jälkeen se jatkokäsitellään erotellen tehokkaasti eri materiaalit toisistaan. Lajittelua tehdään monessa eri vaiheessa ja erilaisin tavoin – sekä koneellisesti että käsin.

Mihin lajiteltu materiaali toimitetaan?

Lajitellut materiaalit toimitetaan edelleen uudelleenhyödynnettäväksi eri toimijoille, joko uusiokäyttöön (esim. metallit) tai energiaksi (esim. puu).

Delete on luvannut rakentaa hallit talvella, silti mitään ei ole tapahtunut? Onko kyseessä tahallinen viivyttely rakentamisen suhteen?

Keskustelu rakennusluvista alkoi Tampereen kaupungin kanssa joulukuussa 2017. Rakennuslupia haettiin helmikuussa 2018, mutta kaupunki myönsi luvat vasta joulukuussa 2018. Lupien käsittely kesti harmittavan kauan. Tästä johtuen hallien rakentaminen viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta. Valmistelimme työtä jo lupaprosessin aikana, jotta pääsemme lupien myötä nopeasti aloittamaan rakentamisen. Rakentamisen suunnitelma on valmis ja urakoitsija odottaa työn aloitusta, joka alkaa suunnitelmamme mukaisesti viikolla 14.

Miten kauan jätteitä varastoidaan laitoksen piha-alueella?

Vastaanotettu rakennusjäte käsitellään lähes poikkeuksetta saman vuorokauden aikana. Jäte esilajitellaan koneellisesti, esimurskataan, seulotaan ja käsinlajitellaan. Käsittelyn tuloksena syntyy erilaisia jätejakeita, jotka toimitetaan energia- tai muunlaiseen hyödynnykseen. Varsinaisia kaatopaikalle toimitettavia jakeita syntyy varsin vähän, alle 1% vastaanotetusta jätemäärästä. Prosessoitujen jakeiden kiertonopeus pidetään mahdollisimman nopeana. Aika-ajoin kohtaamme kuitenkin jaekohtaisia menekkihaasteita, vastaanottopaikkojen niukkuuden ja tiukkenevan sääntelyn myötä. Ruskon jätteenkäsittelylaitos on osa Suomen nopeasti kehittyvää jätehuoltojärjestelmää, jossa sääntely usein muuttuu nopeammin kuin uusia ratkaisuja jätejakeiden jalostamiseen ehditään kehittämään.

Energiahyödynnykseen toimitettavien jätejakeiden pääasiallinen menekki ajoittuu talvikaudelle. Osa asiakkainamme olevista polttolaitoksista tuottaa lämpöä teollisuuden prosesseihin, osa myös sähköä. Suurin energiahyödynnykseen tuottamamme jätejae on nk. REF-polttoaine, joka koostuu muovista, puusta, pahvista, paperista ja kankaasta. REF-polttokapasiteetti ei ole kasvanut Suomessa riittävästi rakennusteollisuuden kasvun myötä, ja poliittinen sääntely on ohjannut polttolaitoksia käyttämään biopohjaisia (puu, turve) polttoaineita. Tämä aiheuttaa meille edellä kuvattuja menekkihaasteita.