Tilannekatsaus 21.5.2020 / Ruskon tulipalon jälkityöt

11.5.2020 tapahtuneen tulipalon jälkiselvitystyöt jatkuvat yhteistyössä Ely-keskuksen ja Tampereen kaupungin ympäristö- ja terveysviranomaisten kanssa. Palaneen materiaalin poiskuljettaminen jätteenkäsittelylaitokselta alkoi 12.5. ja nyt kaikki palanut materiaali on toimitettu pois alueelta. Piha-alue paloalueelta on pesty. Hajuhaittoja ei enää onnettomuuden seurauksena synny.

Toimitamme myös Ruskon viljelypalstoille kasteluvettä, sillä viranomaiset ovat asettaneet varmuustoimena Houkanojan väliaikaiseen käyttökieltoon.

Jatkuvien normaalien lähialueiden siivoustoimien lisäksi olemme tehneet tehostettua siivousta lähiympäristössä muun muassa Houkanojan alueella. Jatkamme viikkosiivousta myös tulevaisuudessa. Olemme myös korjanneet Houkanojan ylittäviä kävelyreitin siltoja ja korjanneet sekä parantaneet laitoksen verkkoaitoja Houkanojan suuntaan metsäalueen roskaantumisen estämiseksi.

Ely-keskuksen edellyttämiä toimenpiteitä tehostetaan alueen tilanteen parantamiseksi, mistä voi aiheutua ohimeneviä hajuhaittoja 30.6. asti

Jatkamme REF-raaka-ainemateriaalikasan purkamista, kuten tiedotimme 20.5.2020. Mahdolliset tehostetusta prosessoinnista johtuvat hajuhaitat ovat ohi viimeistään 30.6., kun REF-raaka-ainemateriaalikasa on kokonaan käsitelty. Olemme tehostaneet Ruskon jätteenkäsittelylaitoksessa tehtävää työtä, jotta alueen tilanne saadaan paremmaksi mahdollisimman nopeasti. Viimeinen jätehalli on viimeistelytöitä vaille valmis ja otetaan käyttöön kahden viikon kuluessa.

Deleteen voit ottaa yhteyttä palautelomakkeen kautta.