Tilannekatsaus 13.5.2020 / Ruskon tulipalon jälkityöt

Deleten Ruskon jätteenkäsittelylaitos on jälleen avoinna maanantaina 11.5.2020 tapahtuneen tulipalon jälkeen. Materiaalia otetaan vastaan laitoksella normaalisti.

Jätteenkäsittelylaitoksella säilytetään prosessoituja jätejakeita eri kasoissa. On normaalia, että jätejakeissa on mukana epäpuhtauksia, jotka erotellaan myöhemmässä vaiheessa jätteen käsittelyä. Palanut jätekasa oli kooltaan noin 10x30m ja korkeudeltaan enimmillään noin 10m. Kasa sisälsi metallien lisäksi pieniä määriä puuta, pahvia, paperia ja muovia. Palaneen materiaalin toimittaminen pois Deleten laitosalueelta aloitettiin tiistaina 12.5.2020 ja materiaalin kuljetusta jatketaan.

Jälkivahinkotorjunta ja alueen siivoaminen jatkuu laitoksella. Palanutta materiaalia toimitetaan pois laitokselta alueelta ja allastettuja sammutusvesiä kerätään säiliöihin odottamaan analyysien lopullista valmistumista ja jatkokäsittelyä. Myös sammutusvesisakka altaista, erotinkaivoista ja pumppaamoista toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Jätteenkäsittelykeskuksen suunnittelussa on huomioitu poikkeustilanteet mm. riittävillä allastuksilla asfalttialueella ja viemärijärjestelmässä olevilla suurilla viivästyssäiliöillä.

ELY on käynyt tarkastamassa laitoksen tiistaina 12.5.2020.

Mikäli yksityishenkilöille tai heidän omaisuudelleen on jäteaseman tulipalon vuoksi aiheutunut savu- tai muita vahinkoja, ole ensisijaisesti yhteydessä omaan vakuutusyhtiöösi ja tee vahinkoilmoitus normaalisti sitä kautta. Vakuutusyhtiösi käsittelee asian edelleen ja on yhteydessä Delete Finland Oy:n vakuutusyhtiöön tarpeen vaatiessa. Kotivakuutuksen ulkopuolisissa korvausasioissa voit olla yhteydessä vastuuvahingot@if.fi. Deleteen voit ottaa yhteyttä palautelomakkeen kautta.