Ruskon laitoksella hetkellisiä häiriötilanteita

Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella on tapahtunut lähiaikoina kaksi häiriötilannetta, jotka on raportoitu viipymättä ympäristösuojelulain mukaisesti YLVA-järjestelmään. Häiriötilanteiden korjaamiseksi on aloitettu välittömästi korjaavat toimenpiteet. Molemmat häiriötilanteet, 14. ja 17.4., liittyvät REF-raaka-ainekasassa syttyneisiin kytypaloihin, jotka on saatu nopeasti hallintaan. Tästä huolimatta kytypaloista aiheutuu aina hetkellistä ohimenevää hajuhaittaa ympäristöön tuulen alapuolelle. Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, ettei hetkellinen häiriötilanteesta johtuva hajuhaitta jatkuisi missään tilanteessa pidempään. Varmistamme tämän mm. prosessoimalla tehokkaasti REF-raaka-ainetta eri jätejakeiksi ja edelleen hyötykäytettäväksi. Prosessointi etenee suunnitelmien mukaisesti ja sitä on onnistuttu myös tehostamaan viime kuukausina.

Jätteenkäsittelylaitoksella käynnissä oleva hallirakentaminen eteni hyvin koronaepidemiaan asti. Viimeinen varastohalli REF-raaka-aineelle saatiin teräsrakenteiden osalta valmiiksi maaliskuun alussa. Varastohallin lattiavalu puolestaan lykkääntyi COVID-19 -pandemian vuoksi, sillä valuun tarvittavat laitteet ja urakoitsija eivät päässeet enää paikalle Suomen rajojen sulkeuduttua. Samanaikaisesti myös jätteenkäsittelylaitoksia koskevia ohjeistuksia tiukennettiin osana huoltovarmuustoimintaa, pääsääntöisesti laitoksille ei tällä hetkellä vastaanoteta ulkopuolisia toimijoita. Olemme tästä huolimatta kartoittamassa vaihtoehtoisia toteuttajia lattiavalulle Suomesta, jotta varastohalli saataisiin otettua mahdollisimman pian käyttöön.