Prosessointia tehostettu Ruskossa – hajuhaitat mahdollisia

Olemme tehostaneet Ruskon jätteenkäsittelylaitoksessa tehtävää työtä, jotta alueen tilanne saadaan paremmaksi mahdollisimman nopeasti.

Tästä aiheutuu parhaillaan hetkellisiä, ohimeneviä hajuhaittoja erityisesti REF-raaka-ainemateriaalikasan purun yhteydessä. Mahdolliset tehostetusta prosessoinnista johtuvat hajuhaitat ovat ohi viimeistään 30.6., kun REF-raaka-ainekasa on kokonaan käsitelty.

Töiden tarkoitus on tehostaa ELY-keskuksen edellyttämien toimenpiteiden valmistumista. Pahoittelemme asukkaille tästä aiheutuvaa haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestänne.