Kiwa Inspecta vahvistaa Deleten sertifikaatit ja yhtiö valmistautuu ISO 45001- auditointiin

Kiwa Inspecta toteutti Deleten sertifioituja toimintajärjestelmiä laatu ISO 9001:2015, ympäristö ISO 14001:2015 ja työterveys ja työturvallisuus OHSAS 18001:2007 koskevan auditoinnin elokuussa. Standardi edellyttää yhtiöltä jatkuvaa kehittämistä, joka on Deletellä toiminnan keskiössä.

Elokuussa pidetyn laatuauditoinnin tuloksena läpikäytiin yhtiön prosesseja ja käytäntöjä, joista kirjattiin useita positiivisia havaintoja. Auditoinnissa löydettiin myös poikkeamia, joiden korjaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin viipymättä. Toimenpiteet ja tarvittavat prosessiparannukset poikkeamien korjaamiseksi ovat nyt kaikilta osin tehty ja poikkeamat suljettu.

Työ jatkuu Ruskon laitoksella jatkuvan kehittämisen parissa, edistämässä suomalaista kiertotalousyhteiskuntaa. OHSAS 18001 standardin korvaavan ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusstandardin auditointi on suunniteltu keväälle 2021 ja uuden standardin mukaisiin vaatimuksiin valmistautuminen on aloitettu yhtiössä perustuen näiden standardien välillä tehtyyn gap-analyysiin yhtiön toimintaan nähden.