Delete Ympäristöpalvelut Oy:lle uudet ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaatit

Inspecta Sertifiointi Oy toteutti määräajoin Deleten sertifioituja toimintajärjestelmiä koskevan uudelleenauditoinnin kevään 2021 aikana. Muutoksena aiempiin auditointeihin, vanhentuneen työterveys ja työturvallisuus toimintajärjestelmän OHSAS 18001:2007 mukaisen auditoinnin korvasi uuteen ISO 45001:2018 toimintajärjestelmään perustuva toiminnan arviointi. Joulukuussa 2020 aloitettu valmistautuminen tähän siirtymään osoittautui onnistuneeksi ja myös ISO 45001:2018 sertifikaatti myönnettiin yhtiölle.

Jatkuva toiminnan kehittäminen on Deletellä toiminnan keskiössä yhdessä vastuullisuuden ja kannattavan kasvun kanssa. Uudelleenauditoinnin yhteydessä havaitut poikkeamat on yhtiössä käsitelty ja määrätietoinen toiminnan kehittäminen jatkuu auditoinnissa saatujen positiivisten havaintojen kannustamana.

Yhtiö on merkittävästi kehittänyt investoinneilla ja prosessikehityksellä toimintaa Ruskossa viime vuodet. Pystymme nyt palvelemaan entistä paremmin niin asiakkaitamme kuin toimimaan kestävällä tavalla toimintaympäristössämme. Toimimme puhtaamman ja toimivamman yhteiskunnan puolesta, edistäen suomalaista kiertotalousyhteiskuntaa.