Delete Finland Oy jatkaa investointeja Ruskon kierrätyslaitoksella

Delete Finland Oy:n Ruskon kierrätyslaitos on toiminut Ruskon teollisuusalueella vuodesta 1995. Kierrätyslaitos ottaa vastaan rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä, jotka käsitellään ja lajitellaan materiaalien uudelleen hyödyntämiseksi. Yhtiö on koko toimintansa ajan kehittänyt prosessejaan, jotta laitos pystyisi entistä tehokkaammin ja paremmin erottelemaan eri jätejakeet toisistaan. Jätteiden vastaanotossa ja jätejakeiden varastoinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2010 -luvun aikana. Saatuaan nykyisen ympäristöluvan joulukuussa 2017, Delete alkoi viipymättä valmistella ympäristöluvan mukaisten vastaanotto- ja varastointitilojen rakentamista.

Keskustelut rakennusluvista viranomaisen kanssa aloitettiin välittömästi ja hallien rakennuslupahakemukset jätettiin alkuvuodesta 2018. Rakennusluvat myönnettiin joulukuussa 2018. Rakennuslupien myöntämisen jälkeen Tampereen kaupunki edellytti erillisiä hyväksyntöjä kolmannen osapuolen suorittamasta teollisuusrakennusten rakennetarkastuksesta. Hyväksyntöjen saamisessa on kestänyt useita kuukausia ja hallien rakentaminen on viivästynyt edelleen.

Deleten Ruskon kierrätyslaitokselle valmistuu hankkeen aikana kaksi hallilaajennusta, sekä kokonaan uusi varastohalli kierrätyspolttoaineen varastoinnille. Ensimmäinen hallilaajennus, rakennusjätteen vastaanottohalli, otettiin käyttöön heinäkuussa. Seuraavaksi valmistuvan kierrätyspolttoaineen käsittelyhallin laajennuksen rakennustyöt alkoivat kesäkuussa, ja laajennuksen odotetaan valmistuvan lokakuussa 2019. Kierrätyspolttoaineen varastointihallin valmistumisaikataulu on vielä avoin rakennetarkastuksen hyväksynnän viivästymisestä johtuen.