Delete palvelee asiakkaitaan jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen kaikissa vaiheissa.

Kiwa Inspecta vahvistaa Deleten sertifikaatit ja yhtiö valmistautuu ISO 45001- auditointiin

Kiwa Inspecta toteutti Deleten sertifioituja toimintajärjestelmiä laatu ISO 9001:2015, ympäristö ISO 45001:2015 ja työterveys ja työturvallisuus OHSAS 18001:2007 koskevan auditoinnin elokuussa. Standardi edellyttää yhtiöltä jatkuvaa kehittämistä, joka on Deletellä toiminnan keskiössä. Elokuussa pidetyn laatuauditoinnin tuloksena läpikäytiin yhtiön prosesseja ja käytäntöjä,...

Yhteenveto Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen keskustelutilaisuudesta 2.7.2020

Olemme Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella siirtyneet uuden ympäristöluvan mukaiseen toimintaan, jonka vakiinnuttamisessa on tärkeää sujuva yhteistoiminta lähialueen asianosaisten kanssa. Siksi järjestimme torstaina 2.7.2020 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa halusimme kuulla lähialueen asukkaita ja vastata heidän esittämiinsä huolenaiheisiin. Erityisesti niille, jotka eivät päässeet osallistumaan tilaisuuteen,...

Kutsu Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen keskustelutilaisuuteen

Delete Finland Oy järjestää Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen avoimen keskustelutilaisuuden verkossa 2.7.2020 kello 17. Haluamme kuulla lähialueen asukkaita, sillä aktiivinen rakentava dialogi on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa toiminta vakiintuu uuden ympäristölupamme mukaiseksi. Päämääränämme on, että vakiintunut toimintamme Ruskossa on kestävää eikä tästä...

Delete yhtiöittää Kierrätyspalvelut-liiketoimintansa 30.6.2020

Delete yhtiöittää Kierrätyspalvelut-liiketoimintansa Delete Finland Oy:stä (1075521-2) Delete Ympäristöpalvelut Oy:öön (3017645-3) 30.6.2020. Muutoksen jälkeen Deleten Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan operatiivisesta toiminnasta vastaa Delete Ympäristöpalvelut Oy. Sopimukset ja muut liikesuhteet asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan välillä siirtyvät uuteen yhtiöön 1.7.2020. Delete Ympäristöpalvelut Oy:n yritys-...

Uusi varastohalli nyt käytössä, lisäksi aloitetaan hajumallinnus

Työ Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Uskomme saavamme koko REF-raaka-ainemateriaalikasan käsiteltyä jo juhannukseen mennessä. Viimeinen uusista varastohalleista on otettu käyttöön tällä viikolla ja jätejakeiden siirto halliin on hyvässä vauhdissa. Uuden hallin avulla pystymme merkittävästi vähentämään hajuhaittoja, roskaantumista, pölyä ja...