Delete palvelee asiakkaitaan jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen kaikissa vaiheissa.

Kutsu Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen keskustelutilaisuuteen

Delete Finland Oy järjestää Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen avoimen keskustelutilaisuuden verkossa 2.7.2020 kello 17. Haluamme kuulla lähialueen asukkaita, sillä aktiivinen rakentava dialogi on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa toiminta vakiintuu uuden ympäristölupamme mukaiseksi. Päämääränämme on, että vakiintunut toimintamme Ruskossa on kestävää eikä tästä...

Delete yhtiöittää Kierrätyspalvelut-liiketoimintansa 30.6.2020

Delete yhtiöittää Kierrätyspalvelut-liiketoimintansa Delete Finland Oy:stä (1075521-2) Delete Ympäristöpalvelut Oy:öön (3017645-3) 30.6.2020. Muutoksen jälkeen Deleten Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan operatiivisesta toiminnasta vastaa Delete Ympäristöpalvelut Oy. Sopimukset ja muut liikesuhteet asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan välillä siirtyvät uuteen yhtiöön 1.7.2020. Delete Ympäristöpalvelut Oy:n yritys-...

Uusi varastohalli nyt käytössä, lisäksi aloitetaan hajumallinnus

Työ Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Uskomme saavamme koko REF-raaka-ainemateriaalikasan käsiteltyä jo juhannukseen mennessä. Viimeinen uusista varastohalleista on otettu käyttöön tällä viikolla ja jätejakeiden siirto halliin on hyvässä vauhdissa. Uuden hallin avulla pystymme merkittävästi vähentämään hajuhaittoja, roskaantumista, pölyä ja...

Jatkamme kasteluveden toimittamista Ruskon viljelypalstoille

Tulokset Houkanojan vesinäytteistä ovat nyt valmistuneet. Analyysit vahvistavat sen, että Ruskon jäteasemalla 11.5.2020 tapahtunut tulipalo ei ole heikentänyt Houkanojan vesialueen käyttökelpoisuutta. Valitettavasti Houkanojan vesi ei kuitenkaan sovellu kastelukäyttöön. Tampereen terveydensuojeluviranomainen ja ELY-keskus toteavat, että suolistoperäisten bakteerien määrä vesistössä ylittää sallitun...

Tiedote 29.5.2020: Delete Finland Oy haluaa ratkaista ongelmat Ruskon jätteenkäsittelylaitoksessa – Pirkanmaan ELY-keskuksen pyytämät ympäristöluvan muutokset ovat ennenaikaisia

Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt 27.5.2020 lupaviranomaiselle hakemuksen, jolla se pyytää muutosta Delete Finland Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupaan. ELY-keskuksen hakemat muutokset koskevat puun murskausta, jätteiden varastointimääriä ja -tapoja, jätteenkäsittelyhallien ilman käsittelyä ja ympäristöön johdettavaa vettä. Delete Finland Oy on käynyt läpi...