Delete palvelee asiakkaitaan jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen kaikissa vaiheissa.

Yhteenveto Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen keskustelutilaisuudesta 2.7.2020

Olemme Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella siirtyneet uuden ympäristöluvan mukaiseen toimintaan, jonka vakiinnuttamisessa on tärkeää sujuva yhteistoiminta lähialueen asianosaisten kanssa. Siksi järjestimme torstaina 2.7.2020 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa halusimme kuulla lähialueen asukkaita ja vastata heidän esittämiinsä huolenaiheisiin. Erityisesti niille, jotka eivät päässeet osallistumaan tilaisuuteen,...

Kutsu Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen keskustelutilaisuuteen

Delete Finland Oy järjestää Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen avoimen keskustelutilaisuuden verkossa 2.7.2020 kello 17. Haluamme kuulla lähialueen asukkaita, sillä aktiivinen rakentava dialogi on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa toiminta vakiintuu uuden ympäristölupamme mukaiseksi. Päämääränämme on, että vakiintunut toimintamme Ruskossa on kestävää eikä tästä...

Delete yhtiöittää Kierrätyspalvelut-liiketoimintansa 30.6.2020

Delete yhtiöittää Kierrätyspalvelut-liiketoimintansa Delete Finland Oy:stä (1075521-2) Delete Ympäristöpalvelut Oy:öön (3017645-3) 30.6.2020. Muutoksen jälkeen Deleten Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan operatiivisesta toiminnasta vastaa Delete Ympäristöpalvelut Oy. Sopimukset ja muut liikesuhteet asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan välillä siirtyvät uuteen yhtiöön 1.7.2020. Delete Ympäristöpalvelut Oy:n yritys-...

Uusi varastohalli nyt käytössä, lisäksi aloitetaan hajumallinnus

Työ Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Uskomme saavamme koko REF-raaka-ainemateriaalikasan käsiteltyä jo juhannukseen mennessä. Viimeinen uusista varastohalleista on otettu käyttöön tällä viikolla ja jätejakeiden siirto halliin on hyvässä vauhdissa. Uuden hallin avulla pystymme merkittävästi vähentämään hajuhaittoja, roskaantumista, pölyä ja...

Jatkamme kasteluveden toimittamista Ruskon viljelypalstoille

Tulokset Houkanojan vesinäytteistä ovat nyt valmistuneet. Analyysit vahvistavat sen, että Ruskon jäteasemalla 11.5.2020 tapahtunut tulipalo ei ole heikentänyt Houkanojan vesialueen käyttökelpoisuutta. Valitettavasti Houkanojan vesi ei kuitenkaan sovellu kastelukäyttöön. Tampereen terveydensuojeluviranomainen ja ELY-keskus toteavat, että suolistoperäisten bakteerien määrä vesistössä ylittää sallitun...